Priblíženie a pristátie na letisko Janova Lehota

Odlet z letiska Janova Lehota

Web kamera a rádio online

webcam

Odposluch rádio komunikácie klikni sem

Informácie pre pilotov

Technické parametre

Pristávacia plocha má charakter osobitého letiska. Nachádza sa 2,4km severo-východne od stredu obce Janova Lehota v nadmorskej výške 390m nad morom (1280 ft).

Je určená na jednosmernú prevádzku a len nekomerčné lety. Druhy lietadiel, pre ktoré je určená sú letúny, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá, balóny, LŠZ, vrtuľníky do celkového rozpätia krídiel ........

 

1.

Charakter

Osobité letisko

2.

Údaje o prevádzkovateľovi a kontaktnej osobe

LZZH, spol. s r.o.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

3.

Osoba zodpovedná za prevádzku osobitého letiska

Milan Veselý

4.

Kontaktné čísla

Tel.: +421 905 800 338
e-mail : letisko.lehota@gmail.com

5.

Referenčný bod osobitého letiska (súradnice stredu letiska)

48°38´15“N

18°47´51“E

6.

Orientačná vzdialenosť osobitého letiska od stredu najbližšieho mesta určená podľa mapy (v kilometroch od mesta, smer od mesta)

2,4 km SE od stredu obce Janova Lehota

7.

Nadmorská výška referenčného bodu osobitého letiska

380 m / 1247 ft

8.

Letové obmedzenia v okolí osobitého letiska (blízkosť obce – zemepisný údaj, prípadne prekážky v okolí)

Pozri bod 2.2.4 a 2.2.5 PP

9.

Doba predpokladanej prevádzky a predpokladaná častosť používania

Pondelok – Nedeľa

PON-PIA – príležitostne

SO-NE – príležitostne

10.

Prevádzkový smer VPD/štartovacej plochy

Vzlet VPD 14

Pristátie VPD 32

11.

Sklon VPD

Pozdĺžny sklon VPD: 2,5%

Priečny sklon VPD: < 0,7%

12.

Povrch VPD

Spevnený, asfalt

13.

Rozmery VPD

550 x 15 m

14.

Priestor na hangárovanie

Áno (45 m od VPD 14 – vpravo)

15.

Sezónna použiteľnosť

Podľa stavu VPD

16.

Najbližšia zdravotná služba k dispozícii

NsP Žiar nad Hronom

17.

Poloha ukazovateľa smeru

60 m od prahu VPD 32 vľavo + na streche hangáru

18.

Miesto a označenie parkoviska pre dopravné prostriedky

Príjazdová komunikácia

19.

Pohyb osôb a dopravných prostriedkov po osobitom letisku

V zmysle prevádzkového poriadku

20.

Iné obmedzenia

Jednosmerná prevádzka, len nekomerčné lety

21.

Druh prevádzky

VFR, deň

22.

Druhy lietadiel

letúny, motorizované vetrone, vetrone, ultraľahké lietadlá, balóny, LŠZ, vrtuľníky

23.

Požiarna služba

Hasičská  záchranná služba v meste tel. č. 112 a 150

Dôležité dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA

VFR approach chart         Airport chart

Open FlightMaps

 

Údaje o tomto osobitom letisku sa priebežne neaktualizujú prostredníctvom správ NOTAM.

Velitelia lietadiel sú povinní informovať sa pred každým letom u prevádzkovateľa osobitého letiska telefonicky o aktuálnom stave osobitého letiska.

Mapa

Kde nájdete letisko